PROGRAM “LAWATAN AMAL KE RUMAH KEBAJIKAN”


PROGRAM “LAWATAN AMAL KE RUMAH KEBAJIKAN”


Program “LAWATAN AMAL KE RUMAH KEBAJIKAN” ini adalah berdasarkan keprihatinan kelab terhadap perkara-perkara berikut:
i.              Program yang dilaksanakan berlandaskan kepimpinan ahli-ahli Kelab Double
        Helix (DHC).
ii.             Menekankan semangat ukhuwah yang ingin dipupuk antara mahasiswa dan 
       masyarakat serta merapatkan lagi ikatan silaturrahim antara mahasiswa dan 
       masyarakat.
iii.            Menyemai nilai-nilai murni didalam diri mahasiswa untuk  memberikan   
        bantuan dan berbakti kepada masyarakat.
iv.    Sebagai medium persediaan bagi mahasiswa dalam memahami kehidupan  
       bermasyarakat, selain daripada memanfaatkan kemudahan yang sedia ada.

0 comments:

Post a Comment